~~Fräkenbotten i Huddinge~~

Fräkenbottens torp dyker upp i husförhörslängderna första gången 1740, men då under namnet Swenlund. Torpet kan vara äldre än så, men det är svårt att få fram en exakt ålder eftersom det är ett glapp i husförhörslängderna. Det var ett dagsverkstorp under Ågesta Gård, vilket betydde att torparna gjorde 2-3 dagsverken per vecka på gården som kompensation för att de fick bo i torparstugan.

1762 bytte torpet namn till Fräkenbotten.

Det sista torparparet, Edla (född Hyttring, från Örebro Län) och Karl-Erik Andersson, flyttade till torpet 1923. De hade 8 egna barn men under sitt liv tog de även hand om så många som 16 fosterbarn. Jag har också hittat noteringar om att de skulle haft 10 egna barn. Eftersom de bedrev tvätteriverksamhet hade de också en dräng till hjälp och denne dräng kom att stanna hos Edla i över 50 år. Hon var väldigt omtyckt i trakten och kallades för Mor Andersson.

Karl-Erik dog i februari 1929, men Edla stannade kvar på torpet fram till 1938. Det gamla boningshuset revs därefter av Lennart Hellstedt, ägaren till Ågesta Gård. Men han lät på samma plats bygga ett nytt hus som överensstämde med arbetarstugorna vid Ågesta. Så boningshuset som finns på Fräkenbotten idag är inte mer än ca 70 år.

Ladan/stallet (fotot ovan, taget 1986) är dock betydligt äldre och härstammar förmodligen från sekelskiftet 1700-1800. Under min mormors tid på torpet användes det både som stall till hästen Flora och för tvätteriverksamheten. En gång i veckan bar det iväg i gryningen med häst och vagn in till söder i Stockholm, för att lämna av ren tvätt, och hämta mer smutstvätt. 

Som mest hade Ågesta Gård 18 stycken torp på sina marker. Men 1945 köptes både gården med alla dess underlydande torp av Stockholm stad, och idag hyrs Fräkenbotten av Kärrtorps Scoutkår.                  

Torpare på Fräkenbotten genom tiderna....

Eftersom Edla "Mor" Andersson betydde så mycket för min mormor vill jag också dela med mig av nedanstående text. Den är lånad från Huddinge Hembygdsförenings Årsskrift 1983-1984 och är ett sammandrag av ett föredrag hållet av Madeleine von Krusenstierna, dotter till Lennart Hellstedt.

"Jag ska nämna några av torpen och deras forna brukare. Jag börjar med Fräkenbotten, där Edla Andersson verkade under flera årtionden. Hon hade under förra seklet (hon var född 1848) bott på gården, där hennes man var oxskötare under Hamiltons tid. Hon berättade för oss att hon blivit kyrktagen på gårdskontoret efter en barnsbörd.

Hennes man blev på äldre dagar förlamad i benen. Edla fick städsla en dräng till hjälp för att sköta torpet. Innan hon kom till Fräkenbotten hade hon och hennes man varit torpare på Hästhagen. Som de flesta andra som bodde intill någon sjö eller å bedrev Edla tvätteri i liten skala. Det gav ju litet extra kontanter, som det var smått om på den tiden. Varje lördag åkte Edla med tvätten till staden efter häst med drängen vid tömmarna. Ofta sprang vi ned på vägen då Edla var på hemfärd och bjöd in henne till en kaffestund, som för oss blev en högtidsstund. Hon hade ju levt 52 år av sitt liv på 1800-talet!

1938 då Mor Andersson, som vi kallade henne, var 90 år gammal fick hon flytta till torpet Hanes, som rustats upp för hennes skull. Där bodde hon fram till 1945, då hon gick bort vid 97 års ålder.

Tre av hennes barn brukade också torp under Ågesta: Emil hade Mellanberg, Albert hade Hanes innan han köpte småbruket Västeräng och dottern Hulda hade med sin man Jonas Olsson Hagvreten."

~~~~~~~~~~~~~~

Informationen på den här sidan är bl. a hämtad från nedanstående litteratur.

"Jordbruk och tvätterier i Huddinge" av Päivi Järvensivu. Huddinge Hembygdsförenings Årsskrift 1983-1984, "Torpare kring Orlången" av Verner Kanterud. Jag har också letat fram information ur husförhörslängderna, samt fått en del berättat av min mormor.

Hittar du något som inte stämmer i ovanstående text, hör gärna av dig till min mail eller skriv en rad i min gästbok.

~~~~~~~~~~~~~~

~~Diverse foton~~

Det nya boningshuset. Vet inte när det är taget eftersom jag hittat det i mormors "gömmor".

Vy över Fräkenbotten 2009. Ladan har nu blivit omsorgsfullt och fint renoverad av Kärrtorps Scoutkår. Till höger, lite bakom flaggstången, ligger boningshuset.

Mor Andersson, Edla, 1937. Fotot förmodligen taget utanför det dåvarande boningshuset.

Edla, min mormor och gissningsvis ett av Edlas fosterbarn vid Fräkenbotten. Förmodligen taget i slutet av 1920-talet. Bakom syrenerna de står vid ligger ladan.

~~~~~~~~~~~~~~

Fotona på denna sida är mina egna. Låna gärna, men fråga först...