~~Torpare på Fräkenbotten genom tiderna~~

Här följer en lista över de torpare med familjer som bott på Fräkenbotten från 1740-1938. Informationen har jag hittat i husförhörslängderna, vilka bitvis varit väldigt svåra att tyda. Eventuella fel är alltså mina egna, och korrigeringar eller ytterligare information om torparna samt Fräkenbotten emottages mycket tacksamt :) Observera att jag inte tagit med namnen på pigor, drängar, inhyses eller liknande. Ibland är de till antalet dock nämnda, eftersom det kan säga en hel del om storleken på torpet, samt verksamheten där. En del annan "kuriosa" finns också nämnt, vilket med stor sannolikhet kommer att utökas med tiden.

 • 1740-1742: Första torparen som går att hitta i husförhörslängderna är Göran Jansson. Dessa kyrkböcker är dock väldigt svårtydda. Torpet gick under de här åren under namnet Swenlund.

 • 1743-1750: Nästa torpare hette Anders Jansson. Någon uppgift om exakt när han lämnade torpet finns tyvärr inte….

 • 1751-1764: Nu tog Anders Pehrsson och hans hustru Ingeborg Jonsdotter vid.

 • 1765-1767: Vad jag kan tyda i Husförhörslängderna så ser det ut som att torpet står tomt under de här åren.

 • 1768-1798: Tidig vår 1768 flyttar torparen Eric Olofsson och hans hustru Catharina Olsdotter in på torpet som nu har det bytt namn till Fräkenbotten. Under åren 1782-1791 finns noteringar om att de tagit hjälp av sex pigor samt tre drängar.

 • 1798-1809: När Eric Olofsson dör 1798 tar hustrun Catharina Olsdotter över själv. Till hjälp under de här åren har hon haft flera olika pigor och drängar, totalt 11 st. Förmodligen har omsättningen av arbetskraften under de här åren varit hög. Som mest verkar det som att 3-4 pigor/drängar bott på torpet samtidigt. 1809 flyttar Catharina vidare till torpet Alängen.

 • 1810-1819: Eric Ersson, hans hustru Anna Mattsdotter och deras dotter flyttar in. Under de nio år de bor på torpet utökas familjen med två söner.

 • 1820-1840: Nästa torparpar, Lars Larsson och Catrina Ersdotter samt deras dotter stannar i hela 20 år. Under deras år på Fräkenbotten, närmare bestämt i mitten av 1820-talet, övergår torpet till Ågestaroten

 • 1841-1842: Nästa torpare, Eric Olsson och Christina Larsdotter stannar bara ett år.  Däremot finns många pigor och drängar noterade i husförhörslängden för åren 1841-1845.  Kanske användes torpet då som bostad för arbetskraften till Ågesta Gård.

 • 1845-1854: Nu var det dags för en stor torparfamilj att flytta in och ge liv åt torpet igen. 1845 flyttar Eric Jansson, hans hustru Stina Lotta Persdotter och deras sex barn in på Fräkenbotten. De stannar till 1854 och har under sin tid en mängd olika drängar och pigor som hjälp.

 • 1854-1857:  Paret Carl Gustaf Jansson och Christina Ersdotter Forsberg hade inga egna barn men ett fosterbarn. Fyra drängar och tre pigor bodde också på torpet. Carl Gustaf dör 1857/1858 och kort därefter lämnar hans hustru torpet.

 • 1857-1875: Carl Eric Ersson och Brita Sophia Jansdotter flyttade in 1857 med två barn. Under sina år på torpet fick de två barn till.  Notering finns i husförhörslängden om att de lämnade torpet våren 1875.

 • 1876-1879: Johan Peter Jansson och Christina Catharina Jansdotter och deras fyra döttrar stannade bara i tre år. Tre tjänstehjon fanns som hjälp på torpet.

 • 1879-1881: I november 1879 lämnade Johan Fredrik Nilsson och Eva Charlotta Reiman och deras tre barn Ösmo i Västerhaninge och kom till Fräkenbotten. Två drängar och en piga fanns till deras assistans.

 • 1882-1883: November 1882 kom så nästa torparfamilj som bara stannade en kort tid, Gustaf Svensson och Christina Andersdotter samt deras barn. Delar av föräldrarnas namn var tyvärr oläsliga i husförhörslängden.

 • 1884-1897: Anders Andersson och Vilhelmina Ersdotter, deras fyra söner och en dotter tog vid i mars 1884. Några uppgifter om drängar/pigor eller tjänstehjon finns inte.

 • 1897-1904: Under de här åren bodde Gustaf Leonard Thorsell och Hulda Vilhelmina Karlsson på torpet.

 • 1905-1913: Karl Fredrik Jansson och Johanna Mathilda Julander tar nu över. De har fyra barn, vilka själva som vuxna köpte hemman i Orlångsvik och blev tvättare.             

 • 191210-191211: Jonas Tiderholm och Maria Mathilda Sundberg. Enligt husförhörslängden så är detta par noterat som torpare på Fräkenbotten samtidigt som ovanstående torpare.

 • 1915-1922: Frans Oskar Ludvig Svensson och Mathilda Kristina Svensson.

 • 1923-1929: Karl-Erik Andersson och hans hustru Edla (född Hyttring) är de sista torparna på Fräkenbotten. De kom närmast från torpet Hästhagen, även det under Ågesta. Min mormor har berättat att det under den tiden hon bodde på torpet även bodde fler fosterbarn där. Hur många vet jag tyvärr inte. Endast en dräng fanns, vad jag vet, som hjälp. De hade en häst, Flora, och två kor. Mer om familjen Andersson finns att läsa på min sida om torpet Fräkenbotten.

~~~~~~~~~~~~~~

Ovanstående uppgifter har jag själv letat fram via kyrkböcker. Vill du låna sammanställningen, ber jag dig maila mig först, samt även sätta ut en länk på din sida där du talar om varifrån uppgifterna kommer.

Har du uppgifter om Fräkenbotten och dess torpare, hittar fel i ovanstående text eller har några frågor nås jag via gästboken eller på nedanstående mailadress! (Glöm inte att ta bort understrykningarna i adressen)

w_e_b_m_a_s_t_e_r@magnornygren.se